شعبه ستارخان
شعبه ستارخان
سفارش از شعبه ستارخان(36480800)دوغ خانواده گازدار

5 /5

32.6 هزار
تومان
دوغ خانواده بدون گاز
5 /5

دوغ خانواده بدون گاز

1.5 لیتر

31.2 هزار
تومان
دوغ قوطی
5 /5

دوغ قوطی

330 میلی لیتر

17.4 هزار
تومان

دوغ شیشه ای ابعلی

5 /5

15.2 هزار
تومان

لیموناد

5 /5

15.1 هزار
تومان
آب معدنی بزرگ
5 /5

آب معدنی بزرگ

1.5 لیتر

6.2 هزار
تومان
آب معدنی کوچک
5 /5

آب معدنی کوچک

0.5 لیتر

3.7 هزار
توماندیس حلوا بزرگ
5 /5
دیس حلوا کوچک
5 /5
ماست اسفناج
5 /5

ماست اسفناج

250 گرم ماست اسفناج

55 هزار
تومان
ماست و خیار
5 /5

ماست و خیار

250 گرم ماست و خیار

55 هزار
تومان

کرم کارامل

5 /5

کرم کارامل یک نفره

50 هزار
تومان

ژله

5 /5

ژله یک نفره

50 هزار
تومان
ماست چکیده محلی
5 /5

ماست موسیر کوزه ای

5 /5

دست ساز تک نفره

40 هزار
تومان

ماست ساده کوزه ای

5 /5

دست ساز تک نفره

40 هزار
تومان

زیتون شور

5 /5

150گرم زیتون

40 هزار
تومان

زیتون پرورده

5 /5

150گرم زیتون دست ساز

40 هزار
تومان

شات حلوا

5 /5

200گرم حلوای زعفرانی

35 هزار
تومان

چلو ساده
5 /5

چلو ساده

430 گرم برنج ایرانی

70 هزار
تومان


ترنادو
5 /5


خوراک کتف

5 /5

یک سیخ کتف 8 عدد

162 هزار
تومان

خوراک بال

5 /5

یک سیخ بال 8 عدد

159 هزار
تومان

گوجه سیخی

5 /5

4عدد گوجه کبابی

13 هزار
تومان